STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 02 15/04/2024 CÁC QUYẾT ĐINH, KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ II 2023-2024
2 08 15/12/2023 CÁC QUYẾT ĐINH, KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 2023-2024
3 08 12/12/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KY I 2023-2024
4 07 11/10/2023 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
5 43/ KH-LL 25/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024
6 05 15/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT
7 06 12/09/2023 KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
8 01 10/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ XÃ HỘI 1
9 02 10/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ XÃ HỘI 2
10 03 10/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ TỰ NHIÊN 1
11 04 10/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ TỰ NHIÊN
12 15/ KHCL- LL 20/09/2022 KẾ HOẠCH BỔ SUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÊ LỢI GIAI ĐOẠN 2022 – 2026 TẦM NHÌN 2030
13 01 15/09/2022 BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BỔ SUNG TRONG THỜI GIAN TỚI
14 01 09/08/2022 BIEU MAU CONG KHAI THEO CT36-2017 - 2022-2023
15 02 09/08/2022 https://maszzaounsitessgdquangnam.vnedu.vn/v3/
16 02/CLGD- LL 15/09/2021 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÊ LỢI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẦM NHÌN 2030
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây