STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 08 14/12/2023 CÁC QUYẾT ĐINH, KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 2023-2024
2 08 11/12/2023 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KY I 2023-2024
3 07 10/10/2023 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
4 43/ KH-LL 24/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024
5 05 14/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC SINH KHUYẾT TẬT
6 06 11/09/2023 KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
7 01 09/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ XÃ HỘI 1
8 02 09/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ XÃ HỘI 2
9 03 09/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ TỰ NHIÊN 1
10 04 09/09/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ TỰ NHIÊN
11 15/ KHCL- LL 19/09/2022 KẾ HOẠCH BỔ SUNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÊ LỢI GIAI ĐOẠN 2022 – 2026 TẦM NHÌN 2030
12 01 14/09/2022 BIÊN BẢN RÀ SOÁT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BỔ SUNG TRONG THỜI GIAN TỚI
13 01 08/08/2022 BIEU MAU CONG KHAI THEO CT36-2017 - 2022-2023
14 02 08/08/2022 https://maszzaounsitessgdquangnam.vnedu.vn/v3/
15 02/CLGD- LL 14/09/2021 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÊ LỢI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẦM NHÌN 2030
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây